Arge Hizmetleri

Arge nedir? Araştırma ve Geliştirme kısaca Arge diye bilinen bu kelime aslında kurumlarda çok önemli bir yere sahiptir. Arge nedir diye soracak olursanız? Bir kurumun bilim adamları ve mühendisler istihdam etmek suretiyle şirketin çalışma alanı doğrultusunda bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek, yaptığı çalışma ve faaliyetleri anlatmak için kullanılan yaygın bir terimdir.
Kurumlar Arge çalışmalarına ciddi yatırımlar yapmaktadırlar.
Arge'de yapılan çalışmalar nelerdir?
1- Temel Araştırma: Spesifik bir uygulama veya kullanım olmadan, araştırılan konunun temeli ve gözlemlenen gerçeklerine dair yeni bilgi kazanılması için yapılan deneysel veya teorik çalışmadır.
2- Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi kazanılması için yapılan özgün araştırmadır. Fakat bu Temel Araştırma’dan farklı olarak, spesifik bir pratik uygulamaya veya amaca yöneliktir.
3- Deneysel Gelişim: Yeni malzeme, ürün ve araçların üretimine; yeni işlemlerin, sistemlerin, hizmetlerin kurulmasına veya halihazırda üretilmiş veya kurulmuş olanların geliştirilmesine yönelik, mevcut bilgiye dayalı sistematik çalışmasıdır.

Arge'nin kurumlar içerisindeki görevleri nelerdir?
1- Artımlı Arge çalışması
2- Radikal Arge çalışması
3- Temel Arge çalışması
4- Uygunluk çalışması
5- müşteri destek çalışması

  • Büyük tasarımcılardan pek az büyük reklamcı çıkar, çünkü kendilerini resmin güzelliğine kaptırırlar ve malın satılması gerektiğini unuturlar.
Yapılan Hizmetler

Sehrar
En başa Dön2015 Copyright © Tüm Hakları Saklıdır